2 Компании свързани с лицето ЗАХАРИ ДИМИТРОВ АЛИПИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to ZAHARI DIMITROV ALIPIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115570975БУЛТИШ - ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ БИЗНЕСМЕНИ ASSOC
BULTISH - DRUZHESTVO NA BALGARSKI I TURSKI BIZNESMENI ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121884560ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
TARGOVSKA BANKA D AD

Публични фондове Public money
  • 19 187 472,61 лв. от 16 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЗАХАРИ ДИМИТРОВ АЛИПИЕВ
Check other registries about the person ZAHARI DIMITROV ALIPIEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More