8 Компании свързани с лицето ЖЕЛЮ ДРАГОМИРОВ ГАНЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to ZHELYU DRAGOMIROV GANCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115104828АСКОН АД
ASKON AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115578046ГАНЧЕВ ЕООД
GANCHEV EOOD

Публични фондове Public money
  • 1 159 710,81 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115771017ГАНЧЕВ ИНВЕСТ АД
GANCHEV INVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121796982КЕМБО ТРЕЙД ООД
KEMBO TREYD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200188967ИНТЕР ПРОЕКТ 3 ЕООД
INTER PROEKT 3 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201336582СИМКО КОНСУЛТ ЕООД
SIMKO KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202998126КредиФреш ЕООД
KrediFresh EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831457389МИМЕКС ЕООД
MIMEKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЖЕЛЮ ДРАГОМИРОВ ГАНЧЕВ
Check other registries about the person ZHELYU DRAGOMIROV GANCHEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More