5 Компании свързани с лицето ИЛИЯН КИРИЛОВ АНДОНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ILIYAN KIRILOV ANDONOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130412815БЪЛГАРСКА АЛУМИНИЕВА КОМПАНИЯ ЕООД
BALGARSKA ALUMINIEVA KOMPANIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130865025АЛУСАН ООД
ALUSAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131093854БАК 1 ЕООД
BAK 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175040604ИСТЕЙТ ЛОДЖИСТИК ООД
ISTEYT LODZHISTIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200060832БОН МАРИН ЛОДЖИСТИК ВАРНА ЕАД
BON MARIN LODZHISTIK VARNA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИЛИЯН КИРИЛОВ АНДОНОВ
Check other registries about the person ILIYAN KIRILOV ANDONOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More