3 Компании свързани с лицето ИВАН ИВАНОВ НИКОЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN IVANOV NIKOLOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000220021МОНЕК - ЮГ АД
MONEK - YUG AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115260282ТОСКАНА 98 ООД ООД
TOSKANA 98 OOD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175291097ДОНЕДИ АД
DONEDI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИВАН ИВАНОВ НИКОЛОВ
Check other registries about the person IVAN IVANOV NIKOLOV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More