Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  13 Компании свързани с лицето ВЕСЕЛИН БОРИСОВ БОРИСОВ (виж второ ниво)
  Companies connected to VESELIN BORISOV BORISOV

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  130592007КОЛОР БГ ООД
  KOLOR BG OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  131131225ТРИЕС ООД
  TRIES OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 122 901,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през юни.17)
  131304381СКАЙФОРМ ООД
  SKAYFORM OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175154522ЕЛЕА ООД
  ELEA OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201898710АУТОТРЕНД БГ ООД
  AUTOTREND BG OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201998290БЕДРУМ ЕООД
  BEDRUM EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202591785ТАЛИСМАН 13 АД
  TALISMAN 13 AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203281145УЕЛДРИНКС ООД
  UELDRINKS OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203411165Максите Маркетинг ООД
  Maksite Marketing OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203823286БЕДРУМ ГАРДЪН ООД
  BEDRUM GARDAN OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203945607Хелти фрутс ООД
  Helti fruts OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  204334840ЮНИЪН КОНСЕПТ ООД
  YUNIAN KONSEPT OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  204816259ТАЛИСМАН 18 ООД
  TALISMAN 18 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето ВЕСЕЛИН БОРИСОВ БОРИСОВ
  Check other registries about the person VESELIN BORISOV BORISOV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More