3 Компании свързани с лицето МАРИАНА АТАНАСОВА АСЕНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to MARIANA ATANASOVA ASENOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131026485БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД
BALGARSKA AGENTSIYA ZA KREDITEN REYTING AD

Публични фондове Public money
  • 50 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131572687ФРАКСИНУС ООД
FRAKSINUS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175060902ВИП ЕНД ГОЛФ ТУРС ООД
VIP END GOLF TURS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРИАНА АТАНАСОВА АСЕНОВА
Check other registries about the person MARIANA ATANASOVA ASENOVA

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More