7 Компании свързани с лицето СИЛВИЯ ИВАНОВА АВРАМОВА (виж второ ниво)
Companies connected to SILVIYA IVANOVA AVRAMOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121641366ИНТЕРКОМЮНИКЕЙШЪН ООД
INTERKOMYUNIKEYSHAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131117324ХИДРОЕНЕРДЖИ КОНСТРЪКШЪН ООД
HIDROENERDZHI KONSTRAKSHAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131211676КОНСОРЦИУМ ХИДРО ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД
KONSORTSIUM HIDRO ENERGIYNI SISTEMI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • МАРИН СТОИЛОВ МАРИНОВ
  MARIN STOILOV MARINOV

  Последен запис/Last Deed:
  2011-11-30 18:41:18 ShareTransfer
  Sell to: СИЛВИЯ ИВАНОВА АВРАМОВА 750

  Първи запис/First Deed:
  2008-10-27 17:07:03 ShareTransfer
  Buy from: ДРУМИ СЪБЕВ ДРУМЕВ 2500
 • СИЛВИЯ ИВАНОВА АВРАМОВА
  SILVIYA IVANOVA AVRAMOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-11-30 18:41:18 ShareTransfer
  Buy from: МАРИН СТОИЛОВ МАРИНОВ 750

  Първи запис/First Deed:
  2008-10-27 16:56:32 Partner
 • ДРУМИ СЪБЕВ ДРУМЕВ
  DRUMI SABEV DRUMEV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-10-27 17:07:03 ShareTransfer
  Sell to: СИЛВИЯ ИВАНОВА АВРАМОВА, , 1750 лв по
  договор за продажба на дружествен дял от
  29.08.2008г., МАРИН СТОИЛОВ МАРИНОВ, 750 лв по
  договор за продажба на дружествен дял от
  29.08.2008г. 2500

  Първи запис/First Deed:
  2008-10-27 16:56:32 Partner
131444552ИСКЪР-01 ООД
ISKAR-01 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200176146ЕКОУИНТ ООД
EKOUINT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200831356ЕВ - 2 АД
EV - 2 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200963557ИНТЕР ВЕ 1-2 АД
INTER VE 1-2 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СИЛВИЯ ИВАНОВА АВРАМОВА
Check other registries about the person SILVIYA IVANOVA AVRAMOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More