Събития с лица свързани с компанията МАРТИН ДАНЧЕВ (ЕИК: 030084157)
Events with persons connected to the company MARTIN DANCHEV (ID: 030084157)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 030084157)
Към 2020-01-18 01:47:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 01:47:12 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-02-19 18:54:40МАРТИН ДАНЧЕВ
MARTIN DANCHEV
LegalForm
Едноличен търговец
2008-02-19 18:54:40МАРТИН ДАНЧЕВ ЕТ
MARTIN DANCHEV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-02-19 18:54:40МАРТИН ДАНЧЕВ ЕТ
MARTIN DANCHEV ET
SubjectOfActivity
Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка на ценни книги с цел продажба; производство на стоки с цел продажба ; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; банкова дейност и валутни сделки; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна и импресарска дейност и предоставяне на други услуги; сделки с интелектуална собственост; производство на филми, видео и звукозаписи и др.подобни дейности; печатарска дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; ресторантьорство и откриване на заведения за обществено хранене; строително-монтажна дейност; авто монтьорски услуги; допълнителен предмет на дейност:изработка на дрехи; конфекция на ишлеме; експорт и ре експорт на стоки; проучвателна, изследователска и технологична дейност.
2008-02-19 18:54:40МАРТИН ДАНЧЕВ ЙОРДАНОВ
MARTIN DANCHEV YORDANOV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата МАРТИН ДАНЧЕВ MARTIN DANCHEV (ЕИК: 030084157)
Check other registries about the company МАРТИН ДАНЧЕВ MARTIN DANCHEV (ID: 030084157)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More