Събития с лица свързани с компанията ТРАНС ЕЛИЦА МЛ- МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ (ЕИК: 030135897)
Events with persons connected to the company TRANS ELITSA ML- MIROSLAV LYUBENOV (ID: 030135897)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 030135897)
Към 2020-01-24 23:46:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 23:46:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-11-04 11:40:29ТРАНС ЕЛИЦА МЛ- МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЕТ
TRANS ELITSA ML- MIROSLAV LYUBENOV ET
SuspendProceedings
2013-11-06 10:00:21ТРАНС ЕЛИЦА МЛ- МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЕТ
TRANS ELITSA ML- MIROSLAV LYUBENOV ET
DebtorBodies
2013-11-06 10:00:21ТРАНС ЕЛИЦА МЛ- МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЕТ
TRANS ELITSA ML- MIROSLAV LYUBENOV ET
RestrictDebtorOrderPower
2013-11-06 10:00:21ТРАНС ЕЛИЦА МЛ- МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЕТ
TRANS ELITSA ML- MIROSLAV LYUBENOV ET
CashIn
2013-11-06 10:00:21ТРАНС ЕЛИЦА МЛ- МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЕТ
TRANS ELITSA ML- MIROSLAV LYUBENOV ET
DeclareBankrupt
2013-03-21 17:46:05ВЕНЦЕСЛАВА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
VENTSESLAVA STEFANOVA STEFANOVA
Trustees
2013-03-21 17:11:03ТРАНС ЕЛИЦА МЛ- МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЕТ
TRANS ELITSA ML- MIROSLAV LYUBENOV ET
OpenProccedings
2013-03-21 17:11:03ТРАНС ЕЛИЦА МЛ- МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЕТ
TRANS ELITSA ML- MIROSLAV LYUBENOV ET
GeneralSeizure
2011-03-31 18:00:59ТРАНС ЕЛИЦА МЛ- МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ
TRANS ELITSA ML- MIROSLAV LYUBENOV
LegalForm
Едноличен търговец
2011-03-31 18:00:59ТРАНС ЕЛИЦА МЛ- МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЕТ
TRANS ELITSA ML- MIROSLAV LYUBENOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2011-03-31 18:00:59ТРАНС ЕЛИЦА МЛ- МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЕТ
TRANS ELITSA ML- MIROSLAV LYUBENOV ET
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
2011-03-31 18:00:59ТРАНС ЕЛИЦА МЛ- МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЕТ
TRANS ELITSA ML- MIROSLAV LYUBENOV ET
SubjectOfActivity
ПЪТНИЧЕСКИ ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ,ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ,ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ,ШИВАШКИ И БЪЧВАРСКИ УСЛУГИ,ТЪРГОВИЯ С ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ: ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ
2011-03-31 18:00:59МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЛЮБЕНОВ
MIROSLAV LYUBENOV LYUBENOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ТРАНС ЕЛИЦА МЛ- МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ TRANS ELITSA ML- MIROSLAV LYUBENOV (ЕИК: 030135897)
Check other registries about the company ТРАНС ЕЛИЦА МЛ- МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ TRANS ELITSA ML- MIROSLAV LYUBENOV (ID: 030135897)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More