Събития с лица свързани с компанията ГАМА/СОФИЯ (ЕИК: 030232620)
Events with persons connected to the company GAMA/SOFIYA (ID: 030232620)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 030232620)
Към 2020-02-18 19:12:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 19:12:38 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-18 17:27:52ЯКО АВРАМ ПИЛОСОФ
YAKO AVRAM PILOSOF
БЪЛГАРИЯManager
2016-04-01 14:02:17ГАМА/СОФИЯ ЕООД
GAMA/SOFIYA EOOD
SubjectOfActivity
Анализ, проектиране, разработка, инсталиране, поддържане, производство и разпространение на системен и приложен софтуер, компютърни и програмни продукти и системи; системна и мрежова интеграция на ИТ проекти – системен анализ, проектиране, инсталиране, консултиране, поддръжка и специализирано обучение, управление на проекти; доставка на компютърни, периферни и мрежови продукти; техническо поддържане на ИТ продукти, информационни и комуникационни системи; информационна дейност, информатика, системинженерингови услуги, сервизна дейност; вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, всички други дейности, незабранени от закона.
2014-08-27 13:07:54ГАМА/СОФИЯ
GAMA/SOFIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-08-27 13:07:54ГАМА/СОФИЯ ЕООД
GAMA/SOFIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Тинтява 13
2014-08-27 13:07:54ГАМА/СОФИЯ ЕООД
GAMA/SOFIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Тинтява 13
2014-08-27 13:07:54ТРИ ДЖЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС ООД
TRI DZHEY TEHNOLODZHIS OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-08-27 13:07:54ОРЛИН ВАСИЛЕВ ГЮРОВ
ORLIN VASILEV GYUROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
70500 Sell to: ТРИ ДЖЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС ООД
2014-08-27 13:07:54ТРИ ДЖЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС ООД
TRI DZHEY TEHNOLODZHIS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
70500 Buy from: ОРЛИН ВАСИЛЕВ ГЮРОВ
2014-08-27 13:07:54ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
VASIL KOSTADINOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
70500 Sell to: ТРИ ДЖЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС ООД
2014-08-27 13:07:54ТРИ ДЖЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС ООД
TRI DZHEY TEHNOLODZHIS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
70500 Buy from: ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
2011-11-04 12:30:43ТРИ ДЖЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС ООД
TRI DZHEY TEHNOLODZHIS OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-04 12:30:43КОНТРАКС ЕАД
KONTRAKS EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
564000 Sell to: ТРИ ДЖЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС ООД
2011-11-04 12:30:43ТРИ ДЖЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС ООД
TRI DZHEY TEHNOLODZHIS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
564000 Buy from: КОНТРАКС ЕАД
2010-03-04 12:25:11ГАМА/СОФИЯ
GAMA/SOFIYA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-03-04 12:25:11КОНТРАКС ЕАД
KONTRAKS EAD
БЪЛГАРИЯPartner
2010-03-04 12:25:11ОРЛИН ВАСИЛЕВ ГЮРОВ
ORLIN VASILEV GYUROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-03-04 12:25:11ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
VASIL KOSTADINOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-03-04 12:25:11КОНТРАКС ЕАД
KONTRAKS EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-03-04 12:25:11КОНТРАКС
KONTRAKS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
70500 Sell to: ОРЛИН ВАСИЛЕВ ГЮРОВ
2010-03-04 12:25:11ОРЛИН ВАСИЛЕВ ГЮРОВ
ORLIN VASILEV GYUROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
70500 Buy from: КОНТРАКС
2010-03-04 12:25:11КОНТРАКС
KONTRAKS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
70500 Sell to: ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
2010-03-04 12:25:11ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
VASIL KOSTADINOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
70500 Buy from: КОНТРАКС
2009-09-16 15:30:57ГАМА/СОФИЯ
GAMA/SOFIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-09-16 15:30:57ГАМА/СОФИЯ ЕООД
GAMA/SOFIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Тинтява 9
2009-09-16 15:30:57ГАМА/СОФИЯ ЕООД
GAMA/SOFIYA EOOD
SubjectOfActivity
Производство и разпространение на приложен и системен софтуер, компютърни продукти и системи, информационна дейност, информатика, системинженерингови услуги, сервизна дейност, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, всички други дейности, незабранени от закона.
2009-09-16 15:30:57ОРЛИН ВАСИЛЕВ ГЮРОВ
ORLIN VASILEV GYUROV
БЪЛГАРИЯManager
2009-09-16 15:30:57КОНТРАКС ЕАД
KONTRAKS EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-09-16 15:30:57ЗДРАВКО МАРКОВ МАРКОВ
ZDRAVKO MARKOV MARKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
850 Sell to: КОНТРАКС ЕАД
2009-09-16 15:30:57КОНТРАКС ЕАД
KONTRAKS EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
850 Buy from: ЗДРАВКО МАРКОВ МАРКОВ
2009-09-16 15:30:57ОРЛИН ВАСИЛЕВ ГЮРОВ
ORLIN VASILEV GYUROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
850 Sell to: КОНТРАКС ЕАД
2009-09-16 15:30:57КОНТРАКС ЕАД
KONTRAKS EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
850 Buy from: ОРЛИН ВАСИЛЕВ ГЮРОВ
2009-09-16 15:30:57ГАНЧО СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ
GANCHO SLAVCHEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: КОНТРАКС ЕАД
2009-09-16 15:30:57КОНТРАКС ЕАД
KONTRAKS EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ГАНЧО СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ
2009-09-16 15:30:57ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
VASIL KOSTADINOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Sell to: КОНТРАКС ЕАД
2009-09-16 15:30:57КОНТРАКС ЕАД
KONTRAKS EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
2008-12-13 17:03:03ГАМА/СОФИЯ
GAMA/SOFIYA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-12-13 17:03:03ГАМА/СОФИЯ ЕООД
GAMA/SOFIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ж.к. БЕЛИ БРЕЗИ бл. 21 ап.7
2008-12-13 17:03:03ГАМА/СОФИЯ ЕООД
GAMA/SOFIYA EOOD
SubjectOfActivity
Производство и разпространение на приложен и системен софтуер, компютърни продукти и системи; информационна дейност, информатика, системинженерингови услуги, сервизна дейност; вътрешнотърговска и външно-икономическа дейност; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; всички дуги дейности, не забранени от закона.
2008-12-13 17:03:03Орлин Василев Гюров
Orlin Vasilev Gyurov
Manager
2008-12-13 17:03:03Васил Костадинов Костадинов
Vasil Kostadinov Kostadinov
Partner
2008-12-13 17:03:03Ганчо Славчев Димитров
Gancho Slavchev Dimitrov
Partner
2008-12-13 17:03:03Орлин Василев Гюров
Orlin Vasilev Gyurov
Partner
2008-12-13 17:03:03Здравко Марков Марков
Zdravko Markov Markov
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ГАМА/СОФИЯ GAMA/SOFIYA (ЕИК: 030232620)
Check other registries about the company ГАМА/СОФИЯ GAMA/SOFIYA (ID: 030232620)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More