Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ (ЕИК: 030412611)
Events with persons connected to the company BALGARSKA FONDOVA BORSA - SOFIYA (ID: 030412611)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 030412611)
Към 2019-12-10 02:48:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 02:48:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-18 16:29:01МАРИНЕЛА ПИРИНОВА ПЕТРОВА
MARINELA PIRINOVA PETROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-26 10:35:05БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД
BALGARSKA FONDOVA BORSA - SOFIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 Три уши 6
2010-12-16 17:34:30БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД
BALGARSKA FONDOVA BORSA - SOFIYA AD
SubjectOfActivity
Предметът на дейност на Борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. Системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му.
2010-10-28 11:04:45Васил Димитров Големански
Vasil Dimitrov Golemanski
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-08-16 14:15:20Георги Иванов Български
Georgi Ivanov Balgarski
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-27 10:46:23АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН
ASEN VASILEV YAGODIN
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-27 10:46:23ИВАН АНГЕЛОВ ТАКЕВ
IVAN ANGELOV TAKEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-27 10:46:23АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН
ASEN VASILEV YAGODIN
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-27 10:46:23ВАСИЛ ДИМИТРОВ ГОЛЕМАНСКИ
VASIL DIMITROV GOLEMANSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-27 10:46:23ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ БОЯДЖИЕВ
LYUBOMIR NIKOLAEV BOYADZHIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-27 10:46:23ИВАН АНГЕЛОВ ТАКЕВ
IVAN ANGELOV TAKEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-11 14:44:53АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН
ASEN VASILEV YAGODIN
БЪЛГАРИЯDirector
2008-09-23 16:28:15ИВАН АНГЕЛОВ ТАКЕВ
IVAN ANGELOV TAKEV
Representative
2008-08-11 16:47:08ИВАН АНГЕЛОВ ТАКЕВ
IVAN ANGELOV TAKEV
Director
2008-04-18 16:54:51БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ
BALGARSKA FONDOVA BORSA - SOFIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-18 16:54:51БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД
BALGARSKA FONDOVA BORSA - SOFIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 Три уши 10
2008-04-18 16:54:51БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД
BALGARSKA FONDOVA BORSA - SOFIYA AD
SubjectOfActivity
Oрганизиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа; създаване и поддържане на клирингова система за гарантиране на поетите задължения по сделките с ценни книжа, извършвани на нея.
2008-04-18 16:54:51БИСТРА НИКОЛОВА ИЛКОВА
BISTRA NIKOLOVA ILKOVA
Representative
2008-04-18 16:54:51ВИКТОР ТЕНЧЕВ ПАПАЗОВ
VIKTOR TENCHEV PAPAZOV
Representative
2008-04-18 16:54:51ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА ЕЛКОВА
LYUDMILA KRASTEVA ELKOVA
Director
2008-04-18 16:54:51ВИКТОР ТЕНЧЕВ ПАПАЗОВ
VIKTOR TENCHEV PAPAZOV
Director
2008-04-18 16:54:51БИСТРА НИКОЛОВА ИЛКОВА
BISTRA NIKOLOVA ILKOVA
Director
2008-04-18 16:54:51ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
VLADIMIR IVANOV VLADIMIROV
Director
2008-04-18 16:54:51ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ
TODOR LYUDMILOV BRESHKOV
Director
2008-04-18 16:54:51ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN DIMITROV GEORGIEV
Director
2008-04-18 16:54:51АНДРЕЙ ИВАНОВ ПРЪМОВ
ANDREY IVANOV PRAMOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ BALGARSKA FONDOVA BORSA - SOFIYA (ЕИК: 030412611)
Check other registries about the company БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ BALGARSKA FONDOVA BORSA - SOFIYA (ID: 030412611)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate