Събития с лица свързани с компанията СУПЕР СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ (ЕИК: 030466139)
Events with persons connected to the company SUPER SEKYURITI SARVIZ (ID: 030466139)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 030466139)
Към 2020-02-18 19:44:34 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 19:44:34 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-09-27 11:47:08ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
Distraints
2012-09-21 14:40:14ЮРИЙ АСПАРУХОВ НИКОЛОВ
YURIY ASPARUHOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2010-12-11 13:10:31РАДОСЛАВ ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ
RADOSLAV ZAHARIEV ZAHARIEV
Distraints
2010-11-09 11:39:05СУПЕР СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ
SUPER SEKYURITI SARVIZ
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-11-09 11:39:05СУПЕР СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ ООД
SUPER SEKYURITI SARVIZ OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София АНТОН ИВАНОВ 76
2010-11-09 11:39:05СУПЕР СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ ООД
SUPER SEKYURITI SARVIZ OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПЛАСМАСОВИ ПОЛУФАБРИКАТИ И СТОКИ НА АСОРТИМЕНТИ ЗА ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ИНДУСТРИАЛЕН ТУРИЗЪМ, СПОРТНО - МЕНЪДЖЕРСКА ДЕЙНОСТ. ТРАНСПОРТНА, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ СЪС СОБСТВЕН ИЛИ НАЕТ ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ. ОРГАНИЗИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЕРВИЗ ЗА РЕМОНТ НА МПС. БИТОВИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПОЛУФАБРИКАТИ, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, ОБЛЕКЛА, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ НА ЗАВОДИ И ФАБРИКИ, СЕЛСКОСТОРАНСКИ МАШИНИ, СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И МПС. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СОБСТВЕНА ИЛИ НАЕТА ТЪРГОВСКА И СКЛАДОВА МРЕЖА НА ФИРМЕНИ И ОКАЗИОННИ МАГАЗИНИ/БЕЗ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/. ТЪРГОВИЯ С ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ. ПОЕМАНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. НАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, УПРАВЛЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ ХОТЕЛИ, РЕСТОРАНТИ, БАРОВЕ, ДИСКОТЕКИ, СПОРТНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ. ВЪНШНО - ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО. ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ И КОМПЕНСАЦИОННИ ОПЕРАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ФИРМИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ИНВЕСТИРАНЕ Н ЧУЖБИНА. СДРУЖАВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СМЕСЕНИ И ЧУЖДИ ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
2010-11-09 11:39:05ЮРИЙ АСПАРУХОВ НИКОЛОВ
YURIY ASPARUHOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-09 11:39:05ЮРИЙ АСПАРУХОВ НИКОЛОВ
YURIY ASPARUHOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-09 11:39:05ИЛИЯ ПАВЛОВ НАЙДЕНОВ
ILIYA PAVLOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-22 11:52:24ЮРИЙ АСПАРУХОВ НИКОЛОВ
YURIY ASPARUHOV NIKOLOV
Description406

Проверки в други регистри за фирмата СУПЕР СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ SUPER SEKYURITI SARVIZ (ЕИК: 030466139)
Check other registries about the company СУПЕР СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ SUPER SEKYURITI SARVIZ (ID: 030466139)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More