7 Компании свързани с лицето ИЛЧО АТАНАСОВ ИЛЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to ILCHO ATANASOV ILCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
128007578ИЛВА КОМЕРС ООД
ILVA KOMERS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
128029350ДИАНА КАБЕЛ ТВ ООД
DIANA KABEL TV OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
128593568ОПТИНЕТ ООД
OPTINET OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203546661ДИАНА КАБЕЛ ООД
DIANA KABEL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
838101940БИОСИМ ЕООД
BIOSIM EOOD

Публични фондове Public money
  • 1 042 972,42 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
838134431АТИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ - ИЛЧО ИЛЧЕВ ЕТ
ATIL - INZHENERING - ILCHO ILCHEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
838184637ТИВИКОМ ООД
TIVIKOM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИЛЧО АТАНАСОВ ИЛЧЕВ
Check other registries about the person ILCHO ATANASOV ILCHEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More