Събития с лица свързани с компанията СИБО-С-КАМЕН СИМЕОНОВ (ЕИК: 040045761)
Events with persons connected to the company SIBO-S-KAMEN SIMEONOV (ID: 040045761)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 040045761)
Към 2020-01-23 02:43:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:43:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-12-21 09:38:45СИБО-С-КАМЕН СИМЕОНОВ
SIBO-S-KAMEN SIMEONOV
LegalForm
Едноличен търговец
2011-12-21 09:38:45СИБО-С-КАМЕН СИМЕОНОВ ЕТ
SIBO-S-KAMEN SIMEONOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2011-12-21 09:38:45СИБО-С-КАМЕН СИМЕОНОВ ЕТ
SIBO-S-KAMEN SIMEONOV ET
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
2011-12-21 09:38:45СИБО-С-КАМЕН СИМЕОНОВ ЕТ
SIBO-S-KAMEN SIMEONOV ET
SubjectOfActivity
ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ,ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ КУХНЕНСКА ПРОДУКЦИЯ, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, КАФЕ,СЛАДОЛЕД, ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, АГЕНТСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СТОКИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ, БУТИКОВИ ИЗДЕЛИЯ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО И НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ, ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА,ФРИЗЬОРСКИ, КОЗМЕТИЧНИ И ШИВАШКО - КРОЯЧЕСКИ, ПЛЕТАЧЕСКИ,ЗАВАРЪЧНИ, КСЕРОКСНИ, ДЪРОДЕЛСКИ, СТРУГАРО-ФРЕЗИСТКИ, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ, БОЯДЖИЙСКИ, ПРЕВОДАЧЕСКИ,ПЕДАГОГИЧЕСКИ, МАШИНОПИСНИ, АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНИ,ИНФОРМАЦИОННИ, ВОДОПРОВОДНИ И ПРОЕКТАНСТКИ УСЛУГИ, ТОВАРО-РАЗТОВАРНА, ТЪРГОВСКА, КОМИСИОННА И ВНОСНО-ИЗНОСНА ДЕЙНОСТ,РЕКЛАМНА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ХОТЕЛИЕРСТВО,РЕМОНТ НА БИТОВА ТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОННА И ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА, АВТОМОБИЛИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И ИНСТАЛАЦИИ,ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗЛОЖБИ, ТЪРГОВЕ, РЕВЮТА, КУРСОВЕ И КОНФЕРЕНЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВЕЩИ, АВТОМОБИЛИ И МАШИНИ,СТРОИТЕЛНА, СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНА И СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ,ОРГАНИЗИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИ, МЕХАНИЧНИ И ЗАБАВНО - РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ, РАЗРАБОТВАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ, ПРОЖЕКЦИИ НА ВИДЕОФИЛМИ.
2011-12-21 09:38:45КАМЕН СТОЯНОВ СИМЕОНОВ
KAMEN STOYANOV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader
2011-12-21 09:38:45СИБО-С-КАМЕН СИМЕОНОВ ЕТ
SIBO-S-KAMEN SIMEONOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2011-12-21 09:38:45СИБО-С-КАМЕН СИМЕОНОВ ЕТ
SIBO-S-KAMEN SIMEONOV ET
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence

Проверки в други регистри за фирмата СИБО-С-КАМЕН СИМЕОНОВ SIBO-S-KAMEN SIMEONOV (ЕИК: 040045761)
Check other registries about the company СИБО-С-КАМЕН СИМЕОНОВ SIBO-S-KAMEN SIMEONOV (ID: 040045761)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More