Събития с лица свързани с компанията НОВА ДЕНИЦА-ТАКС ФРИЙ (ЕИК: 040195661)
Events with persons connected to the company NOVA DENITSA-TAKS FRIY (ID: 040195661)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 040195661)
Към 2020-01-23 22:49:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 22:49:10 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-12-09 09:32:33Гергана Ангелова Дончева
Gergana Angelova Doncheva
БЪЛГАРИЯLiquidator
2011-01-21 19:13:59НОВА ДЕНИЦА
NOVA DENITSA
UnlimitedLiabilityPartners
2011-01-21 19:13:59ЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
LATINKA GEORGIEVA NIKOLOVA
LimitedLiabilityPartners
2010-12-11 09:28:47НОВА ДЕНИЦА-ТАКС ФРИЙ
NOVA DENITSA-TAKS FRIY
LegalForm
Командитно дружество
2010-12-11 09:28:47НОВА ДЕНИЦА-ТАКС ФРИЙ КД
NOVA DENITSA-TAKS FRIY KD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 Младост 3
2010-12-11 09:28:47НОВА ДЕНИЦА-ТАКС ФРИЙ КД
NOVA DENITSA-TAKS FRIY KD
SubjectOfActivity
ИHЖEHEPИHГOBA, KOHCУЛTAHTCKA, ПPOEKTAHTCKA И PEKЛAMHA ДEЙHOCT, MAPKETИHГ, ПPEДПPИEMAЧECTBO, ЛИЗИHГOBA, KOMИCИOHHA И KOHCИГHAЦИOHHA ДEЙHOCT, BЪHШHOИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT - BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPT, БAPTEPHИ И KOMПEHCAЦИOHHИ CДEЛKИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO /БEЗ ПPOЦECУAЛHO/, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO, BЪЗCTAHOBЯBAHE HA ДДC, CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA /OБMЯHA HA BAЛУTA/, BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TPHCПOPT И BCЯKAKЪB BИД CTOПAHCKA, TЪPГOBCKA И ПPOИЗBOДCTBEHA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH.
2010-12-11 09:28:47ЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
LATINKA GEORGIEVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯAssignedManager
2010-12-11 09:28:47ЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
LATINKA GEORGIEVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative101

Проверки в други регистри за фирмата НОВА ДЕНИЦА-ТАКС ФРИЙ NOVA DENITSA-TAKS FRIY (ЕИК: 040195661)
Check other registries about the company НОВА ДЕНИЦА-ТАКС ФРИЙ NOVA DENITSA-TAKS FRIY (ID: 040195661)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More