Събития с лица свързани с компанията БУЛАГРО (ЕИК: 040206054)
Events with persons connected to the company BULAGRO (ID: 040206054)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 040206054)
Към 2020-02-19 10:24:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 10:24:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-03-12 11:35:50БУЛАГРО
BULAGRO
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-12 11:35:50БУЛАГРО АД
BULAGRO AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК Административна сграда БУЛАГРО ЦЕНТЪР
2008-03-12 11:35:50БУЛАГРО АД
BULAGRO AD
SubjectOfActivity
ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ И ТЪРГОВИЯ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ, ПРОДУКТИ НА ОРГАНИЧНАТА И НЕОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ, ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБА НА СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ, КАКТО И ВСЯКАКВА РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ, ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В СТРАНАТА И ЗАД ГРАНИЦА, КАКТО И НА ДРУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ПО ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ.
2008-03-12 11:35:50ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ
HRISTOFOR GEORGIEV BUNARDZHIEV
Representative
2008-03-12 11:35:50ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ
HRISTOFOR GEORGIEV BUNARDZHIEV
Director
2008-03-12 11:35:50ОЛГА ЛЕОНИДОВНА ЛИЗОГУБ
OLGA LEONIDOVNA LIZOGUB
Director
2008-03-12 11:35:50МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА
MARIYA SLAVOVA DINEVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата БУЛАГРО BULAGRO (ЕИК: 040206054)
Check other registries about the company БУЛАГРО BULAGRO (ID: 040206054)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More