Събития с лица свързани с компанията БИОТИМ - ТЕОДОР ЗАХОВ (ЕИК: 040263009)
Events with persons connected to the company BIOTIM - TEODOR ZAHOV (ID: 040263009)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 040263009)
Към 2020-02-18 16:07:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:07:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-03-31 18:22:13БИОТИМ - ТЕОДОР ЗАХОВ ЕТ
BIOTIM - TEODOR ZAHOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-10-29 09:11:32БИОТИМ - ТЕОДОР ЗАХОВ
BIOTIM - TEODOR ZAHOV
LegalForm
Едноличен търговец
2008-10-29 09:11:32БИОТИМ - ТЕОДОР ЗАХОВ ЕТ
BIOTIM - TEODOR ZAHOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-10-29 09:11:32БИОТИМ - ТЕОДОР ЗАХОВ ЕТ
BIOTIM - TEODOR ZAHOV ET
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ОБЛАСТТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕЛСКО СТОПАНСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И НЕМАТЕРИАЛНАТА СФЕРА /ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА /БЕЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ЗЛАТО И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ/, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ, ОПИТНО-КОНСТРУКТОРСКИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГ, СЕРВИЗ И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА, ИНФОРМАЦИОННА, ТУРИСТИЧЕСКА, ЗАБАВНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, НОУ-ХАУ И ОБУЧЕНИЕ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРЕВОДИ, МЕДИЦИНСКО И ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ.
2008-10-29 09:11:32ТЕОДОР ИВАНОВ ЗАХОВ
TEODOR IVANOV ZAHOV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата БИОТИМ - ТЕОДОР ЗАХОВ BIOTIM - TEODOR ZAHOV (ЕИК: 040263009)
Check other registries about the company БИОТИМ - ТЕОДОР ЗАХОВ BIOTIM - TEODOR ZAHOV (ID: 040263009)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More