Събития с лица свързани с компанията ИМЕКСА - ЕВГЕНИ ЛУКАНОВ (ЕИК: 040498391)
Events with persons connected to the company IMEKSA - EVGENI LUKANOV (ID: 040498391)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 040498391)
Към 2020-02-19 09:26:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:26:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-09-13 09:58:57ИМЕКСА - ЕВГЕНИ ЛУКАНОВ
IMEKSA - EVGENI LUKANOV
LegalForm
Едноличен търговец
2010-09-13 09:58:57ИМЕКСА - ЕВГЕНИ ЛУКАНОВ ЕТ
IMEKSA - EVGENI LUKANOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-09-13 09:58:57ИМЕКСА - ЕВГЕНИ ЛУКАНОВ ЕТ
IMEKSA - EVGENI LUKANOV ET
SubjectOfActivity
Производствена, търговска включително външнотърговска дейност, транспортиране, съхранение, заготовка, реализация на селскостопанска, промишлена, ръчна и друга продукция. Търговия с хранителни и всякакви други стоки, нямащи забрана, включително машини и оборудване, опаковки, препарати и други. Посредничество, агентство и представителство на наши и чужди фирми у нас и в чужбина. Пазарни проучвания, мениджмънт и рекламна /без кино и печат/ дейност, фото, импресарска, издателска дейност на музика и други.записи и презаписи. Даване вещи под наем, включително машини и съоръжения. Комисионерство, оказион, антиквариат, консигнационна търговия /без благородни метали, скъпоценни камъни, паметници на културата/, услуги всякакъв вид, таксиметров превоз, търговия с пчелни продукти - внос, износ, организиране мероприятия, изложби, игри, забавна дейност, томбола /без хазарт/, курсове, школи, бижутерна дейност /без благородни метали, скъпоценни камъни, паметници на културата/. Международен ловен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство.
2010-09-13 09:58:57ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ЛУКАНОВ
EVGENI KRASTEV LUKANOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ИМЕКСА - ЕВГЕНИ ЛУКАНОВ IMEKSA - EVGENI LUKANOV (ЕИК: 040498391)
Check other registries about the company ИМЕКСА - ЕВГЕНИ ЛУКАНОВ IMEKSA - EVGENI LUKANOV (ID: 040498391)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More