Събития с лица свързани с компанията СЕНАТОР (ЕИК: 040670236)
Events with persons connected to the company SENATOR (ID: 040670236)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 040670236)
Към 2020-01-29 17:12:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:12:49 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-06-06 16:47:20Мария Димитрова Дошева
Mariya Dimitrova Dosheva
Liquidator
2018-05-21 09:30:49Живко Бойков Бойчев
ZHivko Boykov Boychev
Liquidator
2018-04-23 14:39:28Ивайла Миткова Гаджерукова
Ivayla Mitkova Gadzherukova
Liquidator
2018-01-18 11:35:44Пепа Добрева Чернева
Pepa Dobreva CHerneva
Liquidator
2018-01-04 10:52:24Ивелина Йорданова Попова
Ivelina Yordanova Popova
Liquidator
2017-12-22 18:33:33Любима Тодорова Бургазлиева
Lyubima Todorova Burgazlieva
Liquidator
2017-12-08 13:38:02Даниел Йорданов Хаджиатанасов
Daniel Yordanov Hadzhiatanasov
Liquidator
2017-08-30 16:33:49Мария Димитрова Дошева
Mariya Dimitrova Dosheva
Liquidator
2014-12-19 14:57:08НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
NATSIONALNA AGENTSIYA ZA PRIHODITE Darzhavna agentsiya
Distraints
2014-12-19 13:21:57ВИП ПРОПЪРТИЗ
VIP PROPARTIZ
Description406
2012-07-13 09:52:31„ВИП Пропъртиз“ ЕООД
„VIP Propartiz“ EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2010-06-03 15:35:19СЕНАТОР
SENATOR
TransformingCompany
2010-06-03 15:35:19СЕНАТОР ИНВЕСТ
SENATOR INVEST
Successor703
2008-08-21 09:43:51СЕНАТОР
SENATOR
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-08-21 09:43:51СЕНАТОР ООД
SENATOR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЛАЗУР 32 1
2008-08-21 09:43:51СЕНАТОР ООД
SENATOR OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ И ДPУГИ УCЛУГИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, OTДABAHE HA ABTOMOБИЛИ ПOД HAEM, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИHГ.
2008-08-21 09:43:51ЦВЕТАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
TSVETAN ANGELOV ANGELOV
Manager
2008-08-21 09:43:51ЦВЕТАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
TSVETAN ANGELOV ANGELOV
Partner
2008-08-21 09:43:51ЦВЕТАН СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ
TSVETAN STOYANOV KOSTADINOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата СЕНАТОР SENATOR (ЕИК: 040670236)
Check other registries about the company СЕНАТОР SENATOR (ID: 040670236)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More