5 Компании свързани с лицето МАРИН ДАНИЕЛОВ КИРИЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to MARIN DANIELOV KIRILOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131568735ЛЕО ТРАНСПОРТ ООД
LEO TRANSPORT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200447715АГРОКЛАС 7 ООД
AGROKLAS 7 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200752649МАК ТРЕЙД 11 ЕООД
MAK TREYD 11 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201845017АГРО КЛАС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
AGRO KLAS ASET MENIDZHMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202334221ДИ ЕМ ЕН СЕКЮРИТИ ЕООД
DI EM EN SEKYURITI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРИН ДАНИЕЛОВ КИРИЛОВ
Check other registries about the person MARIN DANIELOV KIRILOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More