3 Компании свързани с лицето ДИАНА ДОБРЕВА ЗЛАТКОВА (виж второ ниво)
Companies connected to DIANA DOBREVA ZLATKOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000129696ОРЕЛ - КЕРАМИКА ЕООД
OREL - KERAMIKA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101032393КЕРАМ КОМЕРС ООД
KERAM KOMERS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101081294ДОРАЛ ООД
DORAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДИАНА ДОБРЕВА ЗЛАТКОВА
Check other registries about the person DIANA DOBREVA ZLATKOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More