4 Компании свързани с лицето Христо Николов Дуков (виж второ ниво)
Companies connected to Hristo Nikolov Dukov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
116013648ЕЛС АД
ELS AD

Публични фондове Public money
  • 255 477,00 лв. от 5 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131341164ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ АД
GAZ FLOU KONTROL AD

Публични фондове Public money
  • 1 052 014,07 лв. от 24 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203158192ЕН КОНСУЛТ ВАРНА ЕООД
EN KONSULT VARNA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
835047448ТЕХНОТЕРМ ИНВЕСТ ООД
TEHNOTERM INVEST OOD

Публични фондове Public money
  • 236 277,00 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More