11 Компании свързани с лицето ЕНЧО ТЕНЕВ ЕНЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to ENCHO TENEV ENEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
110512078ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-ЛОВЕЧ ЕООД
PATNO PODDARZHANE-LOVECH EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115881549ДЕВИКОН ЕООД
DEVIKON EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121200261М.К.Г. АД
M.K.G. AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121733658ГАЗСТРОЙ АД
GAZSTROY AD

Публични фондове Public money
  • 5 867 000,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123758222БРАТЯ ЗАГОРОВИ ООД
BRATYA ZAGOROVI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130582642ГАЗЕНЕРГО 2001 ЕАД
GAZENERGO 2001 EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131225163ПФБК Асет Мениджмънт АД
PFBK Aset Menidzhmant AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131350576НАВЕКС ИМОБИЛЕ АД
NAVEKS IMOBILE AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160127206ЧАРКОН АД
CHARKON AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175213337АЛМАНАХ БЪЛГАРИЯ ООД
ALMANAH BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
832048840ГАЗСТРОЙМОНТАЖ АД
GAZSTROYMONTAZH AD

Публични фондове Public money
  • 43 599 908,51 лв. от 17 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More