8 Компании свързани с лицето ДОРА ДИМИТРОВА НЕНЧЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to DORA DIMITROVA NENCHEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102098282ПЛАМ ТРЕЙД ЕООД
PLAM TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102239046МАЛ - ДОРА НЕНЧЕВА ЕТ
MAL - DORA NENCHEVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200288323ДН 7 ЕООД
DN 7 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200769374ЛЕВО ЕООД
LEVO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200803951ДДН - ДОРА НЕНЧЕВА ЕТ
DDN - DORA NENCHEVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201184570ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ БГ ЕООД
ENERGIYNA EFEKTIVNOST BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201797234ПРОЕКТ 7 БГ ЕООД
PROEKT 7 BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202379024Консултант 7 БГ ЕООД
Konsultant 7 BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДОРА ДИМИТРОВА НЕНЧЕВА
Check other registries about the person DORA DIMITROVA NENCHEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More