3 Компании свързани с лицето АТАКАН САЛИМОВ САЛИМОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ATAKAN SALIMOV SALIMOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
108688838АКАДЕМИЯ 2007 FOUND
AKADEMIYA 2007 FOUND

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
108688845АКАДЕМИЯ БГ ASSOC
AKADEMIYA BG ASSOC

Публични фондове Public money
  • 76 101,70 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123630557ТУРБУЛ ООД
TURBUL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АТАКАН САЛИМОВ САЛИМОВ
Check other registries about the person ATAKAN SALIMOV SALIMOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More