7 Компании свързани с лицето Христо Стоянов Петров (виж второ ниво)
Companies connected to Hristo Stoyanov Petrov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131351272МЕДИАКОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ООД
MEDIAKONTAKT BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131573166АКВАТРЕЙД ООД
AKVATREYD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175133827ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA AD

Публични фондове Public money
  • 77 795 458,85 лв. от 304 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200687660МЕДИАКОНТАКТ ПАЗАРДЖИК АУТДОР ООД
MEDIAKONTAKT PAZARDZHIK AUTDOR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201178709ИНТЕР МЕДИА ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД
INTER MEDIA GRUP BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204478665ПРЕЗИДЕНТШЪЛ СЪРВИСИС АЛАЯНС ООД
PREZIDENTSHAL SARVISIS ALAYANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204953838РЕАЛИСДЖОБ ООД
REALISDZHOB OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Христо Стоянов Петров
Check other registries about the person Hristo Stoyanov Petrov

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More