Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

12 Компании свързани с лицето ДИМЧО СТАЙКОВ ГЕОРГИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to DIMCHO STAYKOV GEORGIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
126180065ЕВРО ФЕРТ АД
EVRO FERT AD

Публични фондове Public money
  • 160 010,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126543851ЗЕМЯ ООД
ZEMYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126629777НЕО-ТИТАН ООД
NEO-TITAN OOD

Публични фондове Public money
  • 28 105 660,44 лв. от 16 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126741534ЕКО-НЕО ГРУП АД
EKO-NEO GRUP AD

Публични фондове Public money
  • 16 384 591,38 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200355633ЕКО ТЕХ АД
EKO TEH AD

Публични фондове Public money
  • 2 927 098,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200438794Консилиум ЕООД
Konsilium EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200610991БКС - ДИМИТРОВГРАД - КОНСОРЦИУМ АД
BKS - DIMITROVGRAD - KONSORTSIUM AD

Публични фондове Public money
  • 9 604 193,93 лв. от 15 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200962035Ди Джи Ти Консулт АД
Di Dzhi Ti Konsult AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201239119ЗЕМЯ ДОБРИЧ ООД
ZEMYA DOBRICH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
836144149БЕТТРАН АД
BETTRAN AD

Публични фондове Public money
  • 261 835,00 лв. от 9 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
836144284БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО ЕООД
BLAGOUSTROYSTVO I KOMUNALNO STOPANSTVO EOOD

Публични фондове Public money
  • 2 927 098,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
836144932НЕОХИМ АД
NEOHIM AD

Публични фондове Public money
  • 727,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДИМЧО СТАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
Check other registries about the person DIMCHO STAYKOV GEORGIEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate