8 Компании свързани с лицето СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ГЕКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to SVETOSLAV IVANOV GEKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
113001345СК-13 ПЪТСТРОЙ АД
SK-13 PATSTROY AD

Публични фондове Public money
  • 285 112 547,06 лв. от 54 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
113048957СК-13 ХОЛД-ИНГ АД
SK-13 HOLD-ING AD

Публични фондове Public money
  • 61 743 764,63 лв. от 25 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121838890КОМАНС 2000 АД
KOMANS 2000 AD

Публични фондове Public money
  • 11 123 719,00 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200751650Л И М ЕКСПОРТ ООД
L I M EKSPORT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201085557СК-13 РТ - КОМАНС АД
SK-13 RT - KOMANS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201240840ГИС 2010 ЕООД
GIS 2010 EOOD

Публични фондове Public money
  • 25 097,13 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202162259ЗЛАТЕН ОРИЗ ООД
ZLATEN ORIZ OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203962211ЕС ЕС БИЛД ООД
ES ES BILD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ГЕКОВ
Check other registries about the person SVETOSLAV IVANOV GEKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More