19 Компании свързани с лицето Зорница Георгиева Велинова (виж второ ниво)
Companies connected to Zornitsa Georgieva Velinova

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
124708140СТОКАТО ЕООД
STOKATO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130023828БЪРГЪР ООД
BARGAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131357243БОСИЛКОВА ЕООД
BOSILKOVA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175019602СЕЛЕКТА ЕС ЕООД
SELEKTA ES EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175032130Трафик Броудбанд Комюникейшънс ЕООД
Trafik Broudband Komyunikeyshans EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 406 932,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през юни.16)
175167150МКТ ИНТЕРКОНСУЛТ ООД
MKT INTERKONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175187796ПЕП-ДИ-ЕМ ЕООД
PEP-DI-EM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175409081ЛЕЙЛА-ГЕЙЛИ ООД
LEYLA-GEYLI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 118 415,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през май.17)
200397123ДАНС ЕНЕРДЖИ ООД
DANS ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200894043ДИ КЕЙ СЪРВИЗ ЕООД
DI KEY SARVIZ EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200974379ВиАл КОНСУЛТИНГ ООД
ViAl KONSULTING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201302480ПАВЕЛ МИНКОВ БГ ЕООД
PAVEL MINKOV BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201590029АН 11 ЕООД
AN 11 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202257216ВАЛЕРИ ЕВЛОГИЕВ 2012 ЕООД
VALERI EVLOGIEV 2012 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202673225ТРАНС КОНТИНЕНТАЛ СПЕДИШЪН ЕООД
TRANS KONTINENTAL SPEDISHAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203592897ЕВРО ТРАНС СПЕДИШЪН 120 ЕООД
EVRO TRANS SPEDISHAN 120 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203700180БЛЕК ЕЙНДЖЪЛ ЕООД
BLEK EYNDZHAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204141452Радулов Строй 2 ЕООД
Radulov Stroy 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205137663БГ-ФООДС ЕООД
BG-FOODS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Зорница Георгиева Велинова
Check other registries about the person Zornitsa Georgieva Velinova

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More