3 Компании свързани с лицето ДИЯНА СТОЯНОВА НАЙДЕНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to DIYANA STOYANOVA NAYDENOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121769212БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/ ЕАД
BALGARSKA AGENTSIYA ZA EKSPORTNO ZASTRAHOVANE /BAEZ/ EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175898204ВАДИС-НАЙДЕНОВА СИЕ СД
VADIS-NAYDENOVA SIE SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831622969ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД
EL BI BULGARIKUM EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДИЯНА СТОЯНОВА НАЙДЕНОВА
Check other registries about the person DIYANA STOYANOVA NAYDENOVA

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More