5 Компании свързани с лицето Румяна Христева Гочева (виж второ ниво)
Companies connected to Rumyana Hristeva Gocheva

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121127009ЕЛЕКТРОПРОЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД
ELEKTROPROEKT-INZHENERING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121534058ЕЛПРИВАТ ООД
ELPRIVAT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123015852МЕКБУЛ ООД
MEKBUL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200312315ИЗГРЕВ - 2009 ЕООД
IZGREV - 2009 EOOD

Публични фондове Public money
  • 180 715,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202420268БУЛМЕБ 2009 ООД
BULMEB 2009 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Румяна Христева Гочева
Check other registries about the person Rumyana Hristeva Gocheva

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More