4 Компании свързани с лицето ИВЕЛИН КРАСИМИРОВ ТОДОРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVELIN KRASIMIROV TODOROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121168283ЮНИПЕТРОЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
YUNIPETROL INTERNESHANAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121197502КОРПОРАЦИЯ СОФИЯ АД
KORPORATSIYA SOFIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121365672БУЛ ТРЕДИНГ АД
BUL TREDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121710759ЗЛАТЕН ВЕК 21 АД
ZLATEN VEK 21 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИВЕЛИН КРАСИМИРОВ ТОДОРОВ
Check other registries about the person IVELIN KRASIMIROV TODOROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More