2 Компании свързани с лицето АНТОНИЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to ANTONIY VENTSISLAVOV KRASTEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130111826ПАЗАРИ ЗАПАД ЕАД
PAZARI ZAPAD EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201077560Ем Ти Ел Адвъртайзинг енд Ко ООД
Em Ti El Advartayzing end Ko OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АНТОНИЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
Check other registries about the person ANTONIY VENTSISLAVOV KRASTEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More