Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  1 Компании свързани с лицето Вики Валериева Политова, , Ася Валериева Маджарова, и Катя Ефтимова Политова (виж второ ниво)
  Companies connected to Viki Valerieva Politova, , Asya Valerieva Madzharova, i Katya Eftimova Politova

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  121778571АВЕА ООД
  AVEA OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето Вики Валериева Политова, , Ася Валериева Маджарова, и Катя Ефтимова Политова
  Check other registries about the person Viki Valerieva Politova, , Asya Valerieva Madzharova, i Katya Eftimova Politova

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More