7 Компании свързани с лицето МИРА БРАНИМИРОВА АНТОНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to MIRA BRANIMIROVA ANTONOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200940487ТОП ПРЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД
TOP PRES BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201263821КЮ ЕМ МЕДИЯ ЕООД
KYU EM MEDIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 342 122,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през септ.14)
202499664СПИСАНИЕ МАКС ЕООД
SPISANIE MAKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
  ILIYAN IVANOV DIMITROV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-11-10 12:02:48 ShareTransfer
  Buy from: Анастас Кирилов Матеев 1

  Първи запис/First Deed:
  2017-11-10 12:02:48 ShareTransfer
  Buy from: Анастас Кирилов Матеев 1
 • Анастас Кирилов Матеев
  Anastas Kirilov Mateev

  Последен запис/Last Deed:
  2017-11-10 12:02:48 ShareTransfer
  Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ 1

  Първи запис/First Deed:
  2015-07-27 17:26:19 ShareTransfer
  Buy from: Богданка Иванова Златева 1
 • КЮ МЕДИЯ
  KYU MEDIYA

  Последен запис/Last Deed:
  2017-11-10 12:02:48 ShareTransfer
  Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ 1

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-11 17:42:55 ShareTransfer
  Buy from: Богданка Иванова Златева 1
 • Богданка Иванова Златева
  Bogdanka Ivanova Zlateva

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-27 17:26:19 ShareTransfer
  Sell to: Анастас Кирилов Матеев 1

  Първи запис/First Deed:
  2013-06-21 18:03:29 ShareTransfer
  Buy from: Мира Бранимирова Антонова 2
 • МИРА БРАНИМИРОВА АНТОНОВА
  MIRA BRANIMIROVA ANTONOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-06-21 18:03:29 ShareTransfer
  Sell to: Богданка Иванова Златева 2

  Първи запис/First Deed:
  2013-03-20 10:38:54 SoleCapitalOwner
202499689АБИТАРЕ ЕООД
ABITARE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202499970БРАВАКАЗА ЕООД
BRAVAKAZA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202499988ЛЕУРОПЕО ЕООД
LEUROPEO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202504912АМИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
AMIKA BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИРА БРАНИМИРОВА АНТОНОВА
Check other registries about the person MIRA BRANIMIROVA ANTONOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More