9 Компании свързани с лицето ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VASIL VASILEV PAVLOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102857893АЙ ЕМ ДЖИ - ИНТЕР МЕДИЯ ГРУП ООД
AY EM DZHI - INTER MEDIYA GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121490739ИМПЕРИАЛ-ГРУП ЕООД
IMPERIAL-GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130561660ИНТЕР ПЕТРОЛ ОЙЛ ЕООД
INTER PETROL OYL EOOD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130567705ИПО-ГРУП ЕООД
IPO-GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131069746ВС МАРКЕТ ООД
VS MARKET OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131090420НЕПТУН ГРУП ООД
NEPTUN GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131090445ГАЛАКСИ 2003 АД
GALAKSI 2003 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201547309УИН БЕТ - 2 ООД
UIN BET - 2 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831754629РОНА КОМЕРС ООД
RONA KOMERS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ
Check other registries about the person VASIL VASILEV PAVLOV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More