2 Компании свързани с лицето ЛЪЧЕЗАР ИВЕЛИНОВ ХРИСТОВ (виж второ ниво)
Companies connected to LACHEZAR IVELINOV HRISTOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115752910ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ ЕТ
LACHEZAR HRISTOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200115271Д и Л карс 2008 ООД
D i L kars 2008 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЛЪЧЕЗАР ИВЕЛИНОВ ХРИСТОВ
Check other registries about the person LACHEZAR IVELINOV HRISTOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More