5 Компании свързани с лицето ЕВТИМ КОСТАДИНОВ САПАРЕВСКИ (виж второ ниво)
Companies connected to EVTIM KOSTADINOV SAPAREVSKI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
118511455АГРОКОМ-2000 АД
AGROKOM-2000 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121651929НИКОТИАНА - БТ ХОЛДИНГ АД
NIKOTIANA - BT HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
127060478НОРД ТАБАК - НИКОТИАНА АД
NORD TABAK - NIKOTIANA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
129008163МЕХАНИКА АД
MEHANIKA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130533368ВИКО - 99 ЕООД
VIKO - 99 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕВТИМ КОСТАДИНОВ САПАРЕВСКИ
Check other registries about the person EVTIM KOSTADINOV SAPAREVSKI

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More