9 Компании свързани с лицето ВЕЛКО НЕНОВ ГЕНЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to VELKO NENOV GENCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
112034036ТРАКИЯ-96 ООД
TRAKIYA-96 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112052721МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ АД
MNOGOPROFILNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE HIGIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112076836КАУЧУК - 97 АД
KAUCHUK - 97 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112100237СИЛА ХОЛДИНГ АД
SILA HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112609729КАУЧУК БЪЛГАРИЯ ООД
KAUCHUK BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112622516КАУЧУК-ИМПЕКС ООД
KAUCHUK-IMPEKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
822105225ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД
ELEKTROMETAL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
822105378КАУЧУК АД
KAUCHUK AD

Публични фондове Public money
  • 79 668 471,33 лв. от 54 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
822106430БЕСАТУР АД
BESATUR AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕЛКО НЕНОВ ГЕНЧЕВ
Check other registries about the person VELKO NENOV GENCHEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More