11 Компании свързани с лицето ИВЕЛИН КОЛЕВ ПЕТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVELIN KOLEV PETROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103211413СК КЪМПАНИ ООД
SK KAMPANI OOD

Публични фондове Public money
  • 1 539 663,52 лв. от 14 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103927309ФРУКТИМПОРТ ЕООД
FRUKTIMPORT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
119043148ДЖИ ЕМ ПИ КОМЕРСИАЛ ЕООД
DZHI EM PI KOMERSIAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
119602720СИ ДЖИ-КАМПАНИ ООД
SI DZHI-KAMPANI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
119638441ПАК ПРОДУКТ ООД
PAK PRODUKT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124721141ФОРУМ ООД
FORUM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131278027МАКСИ САУНД ЕООД
MAKSI SAUND EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200341765ИМОТИ КОНСУЛТ ГРУП ЕООД
IMOTI KONSULT GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200819884МИРЕЛА -СТИЛ 89 ЕООД
MIRELA -STIL 89 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200965985СИМ 09 ООД
SIM 09 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204032353БГ ОРГАНИК ООД
BG ORGANIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More