Събития с лица свързани с компанията РИБНО СТОПАНСТВО (ЕИК: 101005087)
Events with persons connected to the company RIBNO STOPANSTVO (ID: 101005087)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 101005087)
Към 2020-01-28 23:57:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-28 23:57:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-16 13:27:57ЛИДИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА
LIDIYA ILIEVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-02-15 10:49:52Невена Николова Методиева
Nevena Nikolova Metodieva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-07-18 11:00:56АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ МИХАЙЛОВ
ALEKSANDAR ZDRAVKOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-09-15 15:19:51ЛИДИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА
LIDIYA ILIEVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-09-15 15:19:51ЛИДИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА
LIDIYA ILIEVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-05-11 16:05:22НИКОЛА МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ
NIKOLA METODIEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-05-11 16:05:22НИКОЛА МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ
NIKOLA METODIEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-02-12 12:45:35РИБНО СТОПАНСТВО
RIBNO STOPANSTVO
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-12 12:45:35РИБНО СТОПАНСТВО АД
RIBNO STOPANSTVO AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 СТРУМСКО -РИБАРНИКА
2008-02-12 12:45:35РИБНО СТОПАНСТВО АД
RIBNO STOPANSTVO AD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO HA XAЙBEP, ЗAPИБИTEЛEH MATEPИAЛ, PИБA ЗA KOHCУMAЦИЯ, CTEPИЛHA И HECTEPИЛHA PИБA, PИБHИ И MECHИ KOHCEPBИ; TЬPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA.
2008-02-12 12:45:35ЛИДИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА
LIDIYA ILIEVA NIKOLOVA
Representative
2008-02-12 12:45:35ЛИДИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА
LIDIYA ILIEVA NIKOLOVA
Director
2008-02-12 12:45:35АНТОАНЕТА НИКОЛОВА НИКОЛОВА-ДЮНГЕЛЯН
ANTOANETA NIKOLOVA NIKOLOVA-DYUNGELYAN
Director
2008-02-12 12:45:35НЕВЕНА НИКОЛОВА МЕТОДИЕВА
NEVENA NIKOLOVA METODIEVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата РИБНО СТОПАНСТВО RIBNO STOPANSTVO (ЕИК: 101005087)
Check other registries about the company РИБНО СТОПАНСТВО RIBNO STOPANSTVO (ID: 101005087)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More