Събития с лица свързани с компанията В И К-СТРИМОН (ЕИК: 101520193)
Events with persons connected to the company V I K-STRIMON (ID: 101520193)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 101520193)
Към 2020-02-18 15:56:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:56:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-06-22 17:57:42ВАСИЛ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
VASIL ATANASOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2008-08-13 11:03:19В И К-СТРИМОН
V I K-STRIMON
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-08-13 11:03:19В И К-СТРИМОН ООД
V I K-STRIMON OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Микрево 2815
2008-08-13 11:03:19В И К-СТРИМОН ООД
V I K-STRIMON OOD
SubjectOfActivity
РЕМОНТ, ПОДРЪЖКА И СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ, ИНКАСО.
2008-08-13 11:03:19ВАСИЛ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
VASIL ATANASOV DIMITROV
Manager
2008-08-13 11:03:19МИХАИЛ ИВАНОВ ГЕНОВ
MIHAIL IVANOV GENOV
Manager
2008-08-13 11:03:19ОБЩИНА СТРУМЯНИ
OBSHTINA STRUMYANI
Partner
2008-08-13 11:03:19ПРО АРМ ЕООД
PRO ARM EOOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата В И К-СТРИМОН V I K-STRIMON (ЕИК: 101520193)
Check other registries about the company В И К-СТРИМОН V I K-STRIMON (ID: 101520193)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More