Събития с лица свързани с компанията ИРИС ИНЖЕНЕРИНГ (ЕИК: 101606920)
Events with persons connected to the company IRIS INZHENERING (ID: 101606920)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 101606920)
Към 2020-01-23 03:17:31 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 03:17:31 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-02-03 09:31:47ИРИС ИНЖЕНЕРИНГ
IRIS INZHENERING
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-02-03 09:31:47ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
IVAN DIMITROV TODOROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-02-03 09:31:47РОСЕН АСЕНОВ ПЛЕВНЕЛИЕВ
ROSEN ASENOV PLEVNELIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
17000 Sell to: ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ 50000
2010-02-03 09:31:47ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ 50000
IVAN DIMITROV TODOROV 50000
БЪЛГАРИЯShareTransfer
17000 Buy from: РОСЕН АСЕНОВ ПЛЕВНЕЛИЕВ
2009-11-04 12:20:36ИРИС ИНЖЕНЕРИНГ
IRIS INZHENERING
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-11-04 12:20:36ИРИС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
IRIS INZHENERING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 3 Б
2009-11-04 12:20:36ИРИС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
IRIS INZHENERING OOD
SubjectOfActivity
ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА И ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СТРОИТЕЛНА, ТРАНСПОРТНА, СПЕДИЦИОННА, МАРКЕТИНГОВА, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ВАЛУТНИ СДЕЛКИ; НОУ-ХАУ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН.
2009-11-04 12:20:36ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
IVAN DIMITROV TODOROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-04 12:20:36РОСЕН АСЕНОВ ПЛЕВНЕЛИЕВ
ROSEN ASENOV PLEVNELIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-04 12:20:36КИРИЛ ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
KIRIL DIMITROV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-04 12:20:36ЛИДИЯ АНДРЕЕВА ЛУКАНОВА
LIDIYA ANDREEVA LUKANOVA
БЪЛГАРИЯLiquidator

Проверки в други регистри за фирмата ИРИС ИНЖЕНЕРИНГ IRIS INZHENERING (ЕИК: 101606920)
Check other registries about the company ИРИС ИНЖЕНЕРИНГ IRIS INZHENERING (ID: 101606920)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More