Събития с лица свързани с компанията ОДИТ КОНСУЛТ-2002 (ЕИК: 101615385)
Events with persons connected to the company ODIT KONSULT-2002 (ID: 101615385)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 101615385)
Към 2020-05-28 19:38:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-28 19:38:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-12 15:06:35ОДИТ КОНСУЛТ-2002
ODIT KONSULT-2002
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2017-09-12 15:06:35Илко Борисов Спасов
Ilko Borisov Spasov
БЪЛГАРИЯManager
2017-09-12 15:06:35Илко Борисов Спасов
Ilko Borisov Spasov
БЪЛГАРИЯPartner
2017-09-12 15:06:35Ясен Димитров Попвасилев
YAsen Dimitrov Popvasilev
БЪЛГАРИЯPartner
2017-09-12 15:06:35ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА ПОПВАСИЛЕВА
EVGENIYA ILIEVA POPVASILEVA
SoleCapitalOwner
2017-09-12 15:06:35Евгения Илиева Попвасилева
Evgeniya Ilieva Popvasileva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: Илко Борисов Спасов
2017-09-12 15:06:35Илко Борисов Спасов
Ilko Borisov Spasov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: Евгения Илиева Попвасилева
2008-01-18 08:56:25ОДИТ КОНСУЛТ-2002
ODIT KONSULT-2002
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-01-18 08:56:25ОДИТ КОНСУЛТ-2002 ЕООД
ODIT KONSULT-2002 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул.МИР 24
2008-01-18 08:56:25ОДИТ КОНСУЛТ-2002 ЕООД
ODIT KONSULT-2002 EOOD
SubjectOfActivity
CЧETOBOДHИ, ДAHЪЧHИ, MИTHИЧECKИ, ФИHAHCOBИ, ИHBECTИЦИOHHИ KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, ИKOHOMИЧECKИ AHAЛИЗИ И ПPOГHOЗИ И OБOCHOBKИ, ЛИЗИHГOBA, ПOCPEДHИЧECKA, CПEДИTOPCKA И TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO, PEKЛAMHA, CTPOИTEЛHA И TУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA И ПPOMИШЛEHA ПPOДУKЦИЯ, OPГAHИЗИPAHE HA CЧETOBOДHO OTЧИTAHE И CЪCTABЯHE HA ГOДИШHИ, MEЖДИHHИ И ДPУГИ ФИHAHCOBИ OTЧETИ ПO PEДA HA ЗAKOHA ЗA CЧETOBOДCTBOTO
2008-01-18 08:56:25ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА ПОПВАСИЛЕВА
EVGENIYA ILIEVA POPVASILEVA
Manager
2008-01-18 08:56:25ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА ПОПВАСИЛЕВА
EVGENIYA ILIEVA POPVASILEVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ОДИТ КОНСУЛТ-2002 ODIT KONSULT-2002 (ЕИК: 101615385)
Check other registries about the company ОДИТ КОНСУЛТ-2002 ODIT KONSULT-2002 (ID: 101615385)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More