Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН БЛАГОЕВГРАД (ЕИК: 101619056)
Events with persons connected to the company PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB PIRIN BLAGOEVGRAD (ID: 101619056)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 101619056)
Към 2019-12-12 05:29:13 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 05:29:13 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-06-10 12:01:04ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН БЛАГОЕВГРАД АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB PIRIN BLAGOEVGRAD AD
SuspendProceedings
2012-05-11 11:58:36ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН БЛАГОЕВГРАД АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB PIRIN BLAGOEVGRAD AD
OpenProccedings
2012-05-11 11:58:36ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН БЛАГОЕВГРАД АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB PIRIN BLAGOEVGRAD AD
HoldProceedings
2012-05-11 11:58:36ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН БЛАГОЕВГРАД АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB PIRIN BLAGOEVGRAD AD
GeneralSeizure
2012-05-11 11:58:36ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН БЛАГОЕВГРАД АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB PIRIN BLAGOEVGRAD AD
DeclareBankrupt
2012-04-04 09:58:15МИХАИЛ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
MIHAIL ANGELOV TODOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-04-04 09:58:15ЕМИЛ ОГНЯНОВ НАКОВ
EMIL OGNYANOV NAKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-04-08 10:49:28МИХАИЛ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
MIHAIL ANGELOV TODOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-04-08 10:49:28ВАЛЕРИ АСЕНОВ НИКОЛОВ
VALERI ASENOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-04-08 10:49:28ЕМИЛ ОГНЯНОВ НАКОВ
EMIL OGNYANOV NAKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-11-02 14:17:38ЕМИЛ ОГНЯНОВ НАКОВ
EMIL OGNYANOV NAKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-11-02 14:17:38ЕМИЛ ОГНЯНОВ НАКОВ
EMIL OGNYANOV NAKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-09-20 10:04:21ИВАЙЛО ИВАНОВ ЧЕРВИЛОВ
IVAYLO IVANOV CHERVILOV
Procurators
2010-09-15 11:43:34ИВАЙЛО ИВАНОВ ЧЕРВИЛОВ
IVAYLO IVANOV CHERVILOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-08-02 16:19:14КИРИЛ СПАСОВ ВАКЛИНОВ
KIRIL SPASOV VAKLINOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-08-02 16:19:14КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ КАПЧИН
KONSTANTIN GEORGIEV KAPCHIN
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-24 11:44:10РОСЕН КОСТАДИНОВ КАЦИМЕРСКИ
ROSEN KOSTADINOV KATSIMERSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-06-24 11:44:10РОСЕН КОСТАДИНОВ КАЦИМЕРСКИ
ROSEN KOSTADINOV KATSIMERSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-01-29 11:34:25ВАЛЕРИ БОРИСОВ СТОИЦОВ
VALERI BORISOV STOITSOV
Procurators
2010-01-28 14:40:31ХРИСТО ТОДОРОВ ДУНДАЛОВ
HRISTO TODOROV DUNDALOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-28 14:40:31ХРИСТО ТОДОРОВ ДУНДАЛОВ
HRISTO TODOROV DUNDALOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-12-07 17:27:12ВАСИЛ ХРИСТОВ МИЛАДИНОВ
VASIL HRISTOV MILADINOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-12-07 17:27:12ДИМИТЪР ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ
DIMITAR ILIEV BOYADZHIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-03-26 09:15:26ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БИЖЕВ
GEORGI DIMITROV BIZHEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-02-12 10:59:18ПЕТЪР ДИМИТРОВ БАЙКУШЕВ
PETAR DIMITROV BAYKUSHEV
Supervisor
2008-07-10 17:26:49ЗАХАРИН КИРИЛОВ ХАДЖИЙСКИ
ZAHARIN KIRILOV HADZHIYSKI
BoardManager2
2008-07-10 17:26:49МИЛКО ГЕОРГИЕВ БАНСКИ
MILKO GEORGIEV BANSKI
Supervisor
2008-07-10 17:26:49ВЕНЦИСЛАВ КРУМОВ НИЗАМСКИ
VENTSISLAV KRUMOV NIZAMSKI
Supervisor
2008-05-28 14:55:01АСЕН ЙОСИФОВ ШЕХОВ
ASEN YOSIFOV SHEHOV
BoardManager2
2008-04-15 09:55:43ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН БЛАГОЕВГРАД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB PIRIN BLAGOEVGRAD
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-15 09:55:43ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН БЛАГОЕВГРАД АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB PIRIN BLAGOEVGRAD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ДЪБРАВСКА 1
2008-04-15 09:55:43ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН БЛАГОЕВГРАД АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB PIRIN BLAGOEVGRAD AD
SubjectOfActivity
CЪЗДABAHE HA ПPOФECИOHAЛHИ, AMATЬOPCKИ И ДETCKO- ЮHOШECKИ OTБOPИ ПO ФУTБOЛ, ИЗBЪPШBAHE ПOДГOTOBKA HA TEXHИTE ФУTБOЛИCTИ И AДMИHИCTPИPAHE HA УЧACTИETO ИM B PEПУБЛИKAHCKИ, ЗOHAЛHИ И OБЛACTHИ ПЪPBEHCTBA; PEГИCTPИPAHE И ПPEKPATЯBAHE CЪCTEЗATEЛHИTE ПPABA HA ФУTБOЛИCTИ; ПPИДOБИBAHE, OЦEHKA И OTCTЪПBAHE HA ПPABA ЗA PEKЛAMA, TEЛEBИЗИOHHO И PAДИOPAЗПPOCTPAHEHИE HA CПOPTHИ CЪCTEЗAHИЯ, OPГAHИЗИPAHИ OT ИЛИ C УЧACTИE HA KЛУБA, KAKTO И OPГAHИЗИPAHE HA ШKOЛИ И KУPCOBE ЗA УЧEБHO- TPEHИPOBЪЧHA И CПOPTHO- CЪCTEЗATEЛHA ДEЙHOCT; ИЗГPAЖДAHE И CTOПAHИCBAHE HA CПOPTHИ OБEKTИ И CЪOPЪЖEHИЯ; OPГAHИЗИPAHE И AДMИНИCTPИPAHE HA ФУTБOЛHИ MAЧOBE И TУPHИPИ; ПOДПOMAГAHE HA ЗAHИMAHИЯ HA ГPAЖДAHИTE ПO ФУTБOЛ И OPГAHИЗИPAHE ЗA ПPAKTИKУBAHE HA ФУTБOЛ; OCЪЩECTBЯBAHE HA ДPУГИ ДEЙHOCTИ, KOИTO CA CBЪPЗAHИ C ПOДПOMAГAHE, HACЪPЧABAHE И PAЗBИTИE HA ФУTБOЛA.
2008-04-15 09:55:43МАЛИН ПЕТРОВ ХАЛАЧЕВ
MALIN PETROV HALACHEV
Representative
2008-04-15 09:55:43МАЛИН ПЕТРОВ ХАЛАЧЕВ
MALIN PETROV HALACHEV
BoardManager2
2008-04-15 09:55:43ВАЛЕРИ БОРИСОВ СТОИЦОВ
VALERI BORISOV STOITSOV
BoardManager2
2008-04-15 09:55:43КИРИЛ СПАСОВ ВАКЛИНОВ
KIRIL SPASOV VAKLINOV
BoardManager2
2008-04-15 09:55:43ГРОЗДАН ИВАНОВ СТАМЕНОВ
GROZDAN IVANOV STAMENOV
BoardManager2
2008-04-15 09:55:43ВЕНЦИСЛАВ КРУМОВ НИЗАМСКИ
VENTSISLAV KRUMOV NIZAMSKI
BoardManager2
2008-04-15 09:55:43НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ГАЛЧЕВ
NIKOLAY KOSTADINOV GALCHEV
Supervisor
2008-04-15 09:55:43ЗАХАРИН КИРИЛОВ ХАДЖИЙСКИ
ZAHARIN KIRILOV HADZHIYSKI
Supervisor
2008-04-15 09:55:43РОБЕРТ МИЛАНОВ ГЕРГОВ
ROBERT MILANOV GERGOV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН БЛАГОЕВГРАД PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB PIRIN BLAGOEVGRAD (ЕИК: 101619056)
Check other registries about the company ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН БЛАГОЕВГРАД PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB PIRIN BLAGOEVGRAD (ID: 101619056)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate