Събития с лица свързани с компанията ОДИТ КОНСУЛТ-2004 (ЕИК: 101663871)
Events with persons connected to the company ODIT KONSULT-2004 (ID: 101663871)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 101663871)
Към 2020-01-28 21:58:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-28 21:58:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-01-18 09:51:01ОДИТ КОНСУЛТ-2004
ODIT KONSULT-2004
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-18 09:51:01ОДИТ КОНСУЛТ-2004 ООД
ODIT KONSULT-2004 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ 64
2008-01-18 09:51:01ОДИТ КОНСУЛТ-2004 ООД
ODIT KONSULT-2004 OOD
SubjectOfActivity
CЧETOBOДHИ, ДAHЪЧHИ, MИTHИЧECKИ, ИHBECTИЦИOHHИ KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, ИKOHOMИЧECKИ AHAЛИЗИ И ПPOГHOЗИ И OБOCHOBKИ, ЛИЗИHГOBA, ПOCPEДHИЧECKA, CПEДИTOPCKA И TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO, PEKЛAMHA, CTPOИTEЛHA И TУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA И ПPOMИШЛEHA ПPOДУKЦИЯ, OPГAHИЗИPAHE HA CЧETOBOДHO OTЧИTAHE И CЬCTABЯHE HA ГOДИШHИ, MEЖДИHHИ И ДPУГИ ФИHAHCOBИ OTЧETИ ПO PEДA HA ЗAKOHA ЗA CЧETOBOДCTBOTO.
2008-01-18 09:51:01ИЛКО БОРИСОВ СПАСОВ
ILKO BORISOV SPASOV
Manager
2008-01-18 09:51:01ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ
YASEN DIMITROV POPVASILEV
Partner
2008-01-18 09:51:01ИЛКО БОРИСОВ СПАСОВ
ILKO BORISOV SPASOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ОДИТ КОНСУЛТ-2004 ODIT KONSULT-2004 (ЕИК: 101663871)
Check other registries about the company ОДИТ КОНСУЛТ-2004 ODIT KONSULT-2004 (ID: 101663871)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More