Събития с лица свързани с компанията МИВАБО (ЕИК: 101665228)
Events with persons connected to the company MIVABO (ID: 101665228)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 101665228)
Към 2020-01-26 10:51:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 10:51:11 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-21 16:46:46ИВАН ЛАЛОВ ПЕТКОВ
IVAN LALOV PETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-07-12 15:08:07ВЕСЕЛИН ЛАЛОВ ПЕТКОВ
VESELIN LALOV PETKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: ИВАН ЛАЛОВ ПЕТКОВ, 200ЛВ
2017-07-12 15:08:07ИВАН ЛАЛОВ ПЕТКОВ, 200ЛВ
IVAN LALOV PETKOV, 200LV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: ВЕСЕЛИН ЛАЛОВ ПЕТКОВ
2010-01-05 09:45:59МИВАБО ООД
MIVABO OOD
DebtorOverSecureClaims
2010-01-05 09:45:59УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditors
2010-01-04 17:04:10МИВАБО ООД
MIVABO OOD
DebtorOverSecureClaims
2010-01-04 17:04:10УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditors
2009-07-31 09:20:34МИВАБО ООД
MIVABO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 БУЛ. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 119
2009-07-31 09:20:34МИВАБО ООД
MIVABO OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВОДА
2009-07-31 09:20:34КОЛЬО НЕДЯЛКОВ КЕЧОВСКИ
KOLXO NEDYALKOV KECHOVSKI
БЪЛГАРИЯManager
2009-07-31 09:20:34ИВАН ЛАЛОВ ПЕТКОВ
IVAN LALOV PETKOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-07-31 09:20:34ВЕСЕЛИН ЛАЛОВ ПЕТКОВ
VESELIN LALOV PETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-31 09:20:34ИВАН ЛАЛОВ ПЕТКОВ
IVAN LALOV PETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-31 09:20:34ОЛГА ВАСИЛЕВА ВЛАДЕВА
OLGA VASILEVA VLADEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-31 09:20:34БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БОРИСОВ
BORISLAV NIKOLOV BORISOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-31 09:20:34КОНТЕКС ДРУЖБА ООД
KONTEKS DRUZHBA OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-31 09:20:34МИХАИЛ ИЛИЕВ ТЕВИЛОВ
MIHAIL ILIEV TEVILOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Sell to: КОНТЕКС ДРУЖБА ООД
2009-07-31 09:20:34КОНТЕКС ДРУЖБА ООД
KONTEKS DRUZHBA OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Buy from: МИХАИЛ ИЛИЕВ ТЕВИЛОВ
2009-07-31 09:20:34ВАСИЛ ДИМИТРОВ КАРАЧОРОВ
VASIL DIMITROV KARACHOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
700 Sell to: КОНТЕКС ДРУЖБА ООД
2009-07-31 09:20:34КОНТЕКС ДРУЖБА ООД
KONTEKS DRUZHBA OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
700 Buy from: ВАСИЛ ДИМИТРОВ КАРАЧОРОВ
2009-07-31 09:20:34БОРИС НИКОЛОВ ЧАКИНСКИ
BORIS NIKOLOV CHAKINSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Sell to: КОНТЕКС ДРУЖБА ООД
2009-07-31 09:20:34КОНТЕКС ДРУЖБА ООД
KONTEKS DRUZHBA OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Buy from: БОРИС НИКОЛОВ ЧАКИНСКИ
2009-07-31 09:20:34ВАСИЛ ДИМИТРОВ КАРАЧОРОВ
VASIL DIMITROV KARACHOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ОЛГА ВАСИЛЕВА ВЛАДЕВА
2009-07-31 09:20:34ОЛГА ВАСИЛЕВА ВЛАДЕВА
OLGA VASILEVA VLADEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ВАСИЛ ДИМИТРОВ КАРАЧОРОВ
2009-07-31 09:20:34ВАСИЛ ДИМИТРОВ КАРАЧОРОВ
VASIL DIMITROV KARACHOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БОРИСОВ
2009-07-31 09:20:34БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БОРИСОВ
BORISLAV NIKOLOV BORISOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: ВАСИЛ ДИМИТРОВ КАРАЧОРОВ
2009-07-31 09:20:34ВАСИЛ ДИМИТРОВ КАРАЧОРОВ
VASIL DIMITROV KARACHOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: ВЕСЕЛИН ЛАЛОВ ПЕТКОВ
2009-07-31 09:20:34ВЕСЕЛИН ЛАЛОВ ПЕТКОВ
VESELIN LALOV PETKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: ВАСИЛ ДИМИТРОВ КАРАЧОРОВ
2009-07-31 09:20:34ВАСИЛ ДИМИТРОВ КАРАЧОРОВ
VASIL DIMITROV KARACHOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Sell to: ИВАН ЛАЛОВ ПЕТКОВ
2009-07-31 09:20:34ИВАН ЛАЛОВ ПЕТКОВ
IVAN LALOV PETKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Buy from: ВАСИЛ ДИМИТРОВ КАРАЧОРОВ
2008-06-17 15:16:42МИВАБО
MIVABO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-06-17 15:16:42МИВАБО ООД
MIVABO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. ВАРДАР 2
2008-06-17 15:16:42МИВАБО ООД
MIVABO OOD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO, ПPEHOC, PAЗПPEДEЛEHИE И TЬPГOBИЯ C EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ; ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, BHOC И ИЗHOC HA CTOKИ; CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ И ИHФOPMAЦИOHHИ УCЛУГИ, ФИHAHCOBO- CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, ШИBAШKИ УCЛУГИ.
2008-06-17 15:16:42ВАСИЛ ДИМИТРОВ КАРАЧОРОВ
VASIL DIMITROV KARACHOROV
Manager
2008-06-17 15:16:42ВАСИЛ ДИМИТРОВ КАРАЧОРОВ
VASIL DIMITROV KARACHOROV
Partner
2008-06-17 15:16:42МИХАИЛ ИЛИЕВ ТЕВИЛОВ
MIHAIL ILIEV TEVILOV
Partner
2008-06-17 15:16:42БОРИС НИКОЛОВ ЧАКИНСКИ
BORIS NIKOLOV CHAKINSKI
Partner

Проверки в други регистри за фирмата МИВАБО MIVABO (ЕИК: 101665228)
Check other registries about the company МИВАБО MIVABO (ID: 101665228)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More