Събития с лица свързани с компанията ГОДЛЕВО ПРОПЪРТИ (ЕИК: 101743634)
Events with persons connected to the company GODLEVO PROPARTI (ID: 101743634)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 101743634)
Към 2020-01-26 11:31:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 11:31:38 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-09 16:10:14Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
Distraint
2016-09-09 16:10:14ГОДЛЕВО ПРОПЪРТИ ООД
GODLEVO PROPARTI OOD
Distraints
2016-09-09 16:10:14ГЕОРГИ АСЕНОВ СЛАНЧЕВ
GEORGI ASENOV SLANCHEV
БЪЛГАРИЯDescription406
2014-01-27 11:31:52КИРИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
KIRIL HRISTOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2014-01-27 11:31:52РЕМОТЕКС ИНДЪСТРИС Пи Ел Си
REMOTEKS INDASTRIS Pi El Si
ВЕЛИКОБРИТАНИЯPartner
2014-01-27 11:31:52РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ
RIDZHANT KEPITAL
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3150 Sell to: РЕМОТЕКС ИНДЪСТРИС Пи Ел Си
2011-10-25 10:51:19ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЧЕКАНЬОВ
PETAR STEFANOV CHEKANXOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-10-25 10:51:19ГЕОРГИ АСЕНОВ СЛАНЧЕВ
GEORGI ASENOV SLANCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-10-25 10:51:19РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД
RIDZHANT KEPITAL AD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-10-25 10:51:19РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД
RIDZHANT KEPITAL AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3150 Buy from: НОРД ИНВЕСТМЪНТ ИНК
2009-06-05 13:35:12РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ
RUMEN YORDANOV NANOV
Procurators
2009-06-04 16:10:36ГОДЛЕВО ПРОПЪРТИ
GODLEVO PROPARTI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-06-04 16:10:36ГОДЛЕВО ПРОПЪРТИ ООД
GODLEVO PROPARTI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Годлево 2768
2009-06-04 16:10:36ГОДЛЕВО ПРОПЪРТИ ООД
GODLEVO PROPARTI OOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2009-06-04 16:10:36ГЕОРГИ АСЕНОВ СЛАНЧЕВ
GEORGI ASENOV SLANCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-04 16:10:36ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЧЕКАНЬОВ
PETAR STEFANOV CHEKANXOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-04 16:10:36ГЕОРГИ АСЕНОВ СЛАНЧЕВ
GEORGI ASENOV SLANCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-04 16:10:36НОРД ИНВЕСТМЪНТ ИНК
NORD INVESTMANT INK
САЩPartner

Проверки в други регистри за фирмата ГОДЛЕВО ПРОПЪРТИ GODLEVO PROPARTI (ЕИК: 101743634)
Check other registries about the company ГОДЛЕВО ПРОПЪРТИ GODLEVO PROPARTI (ID: 101743634)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More