Събития с лица свързани с компанията МАРАША-ИНВЕСТ (ЕИК: 101785804)
Events with persons connected to the company MARASHA-INVEST (ID: 101785804)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 101785804)
Към 2020-01-23 01:33:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 01:33:08 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-17 14:59:54МАРАША-ИНВЕСТ ЕООД
MARASHA-INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 Здравец 268
2017-03-17 14:59:54ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-03-17 14:59:54ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
SoleCapitalOwner
2017-03-17 14:59:54Страхил Асенов Симеонов
Strahil Asenov Simeonov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
2017-03-17 14:59:54ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Страхил Асенов Симеонов
2017-02-13 15:32:26МАРАША-ИНВЕСТ ЕООД
MARASHA-INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 Здравец 316 0 0
2017-02-13 15:32:26Страхил Асенов Симеонов
Strahil Asenov Simeonov
БЪЛГАРИЯManager
2017-02-13 15:32:26Страхил Асенов Симеонов
Strahil Asenov Simeonov
SoleCapitalOwner
2017-02-13 15:32:26Вергил Вергилов Караминев
Vergil Vergilov Karaminev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Страхил Асенов Симеонов
2017-02-13 15:32:26Страхил Асенов Симеонов
Strahil Asenov Simeonov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Вергил Вергилов Караминев
2009-02-17 10:43:04МАРАША-ИНВЕСТ ЕООД
MARASHA-INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ЕЛЕНОВО 75 А
2008-04-24 15:24:47МАРАША-ИНВЕСТ
MARASHA-INVEST
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-04-24 15:24:47МАРАША-ИНВЕСТ ЕООД
MARASHA-INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 жк ЕЛЕНОВО 210 Б
2008-04-24 15:24:47МАРАША-ИНВЕСТ ЕООД
MARASHA-INVEST EOOD
SubjectOfActivity
ЦЯЛOCTHO CTPOИTEЛCTBO HA CГPAДИ И CTPOИTEЛHИ CЪOPЪЖEHИЯ, CTPOИTEЛHO-PEMOHTA И MОHTAЖHA ДEЙHOCT, KOHCУЛTAHCKИ И ПOCPEДHИЧECKИ УCЛУГИ, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, TЪPГOBИЯ CЪC CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, CEЛCKOCTOПAHCKA ДEЙHOCT, ДЪPBOДOБИB И ДЪPBOПPEPAБOTBAHE, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHА COБCTBEHOCT, XOTEЛИEPCKИ, PECTOPAHTЬOPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ, TPAHCПOPTHИ, TAKCИMETPOBИ, ABTOPEMOHTHИ УCЛУГИ, PEMOHT, MOHTAЖ И ПPOДAЖБA HA KOMПЮTPИ, KOПИPHA TEXHИKA, ФAKCAПAPATИ И BCЯKAKЪB ДPУГ BИД EЛEKTPOHHA OФИCTEXHИKA, ПPOДAЖБA HA KHИЖAPCKИ MATEPИAЛИ И KOHCУMATИBИ ЗA BCЯKAKЪB BИД OФИC TEXHИKA, ПPOДAЖБA HA BECTHИЦИ, CПИCAHИЯ БЪЛГAPCKA И ПPEBOДHA ЛИTEPATУPA, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИHГ.
2008-04-24 15:24:47ВЕРГИЛ ВЕРГИЛОВ КАРАМИНЕВ
VERGIL VERGILOV KARAMINEV
Manager
2008-04-24 15:24:47ВЕРГИЛ ВЕРГИЛОВ КАРАМИНЕВ
VERGIL VERGILOV KARAMINEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МАРАША-ИНВЕСТ MARASHA-INVEST (ЕИК: 101785804)
Check other registries about the company МАРАША-ИНВЕСТ MARASHA-INVEST (ID: 101785804)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More