Събития с лица свързани с компанията ДИОНИС (ЕИК: 101788095)
Events with persons connected to the company DIONIS (ID: 101788095)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 101788095)
Към 2020-01-29 21:30:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 21:30:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-08-22 14:43:59ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
OTP FAKTORING BALGARIYA EAD
Distraint
2016-08-22 14:43:59ДИОНИС ООД
DIONIS OOD
Distraints
2016-08-22 14:43:59ИЛИЯН ДИОНИСЕВ ГЪРБАШЛИЕВ
ILIYAN DIONISEV GARBASHLIEV
БЪЛГАРИЯDescription406
2016-08-22 14:40:42ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
OTP FAKTORING BALGARIYA EAD
Distraint
2016-08-22 14:40:42ДИОНИС ООД
DIONIS OOD
Distraints
2016-08-22 14:40:42МАРИЯ ДИОНИСОВА ХРИСТОВА
MARIYA DIONISOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯDescription406
2009-09-03 09:26:46ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA
Distraints
2009-09-02 11:58:27МАРИЯ ДИОНИСОВА ХРИСТОВА
MARIYA DIONISOVA HRISTOVA
Description406
2008-08-28 10:08:50ДИОНИС
DIONIS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-08-28 10:08:50ДИОНИС ООД
DIONIS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Петрич 2850 ул. ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ 13
2008-08-28 10:08:50ДИОНИС ООД
DIONIS OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA CE ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA CЪC COБCTBEH ИЛИ ДPУГ ПPEBOЗ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, И KOHCУЛTAЦИИ, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, KOMПЮTЬPHИ, ИMПPECAPCKИ, ШИBAШKИ, ФPИЗЬOPCKИ И ДP. УCЛУГИ PAЗPAБOTKA HA COФTУEP, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИHГ.
2008-08-28 10:08:50ВЕЛИЧКА ДИОНИСОВА ГЪРБАШЛИЕВА
VELICHKA DIONISOVA GARBASHLIEVA
Manager
2008-08-28 10:08:50ВЕЛИЧКА ДИОНИСОВА ГЪРБАШЛИЕВА
VELICHKA DIONISOVA GARBASHLIEVA
Partner
2008-08-28 10:08:50МАРИЯ ДИОНИСОВА ХРИСТОВА
MARIYA DIONISOVA HRISTOVA
Partner
2008-08-28 10:08:50ИЛИЯН ДИОНИСЕВ ГЪРБАШЛИЕВ
ILIYAN DIONISEV GARBASHLIEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ДИОНИС DIONIS (ЕИК: 101788095)
Check other registries about the company ДИОНИС DIONIS (ID: 101788095)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More